Utbildning & Erfarenhet

Utbildning & Erfarenhet

Jag är sedan 2012 legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT, och har även vidareutbildat mig till schematerapeut.


Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med samtalet som verktyg, och har en gedigen kunskap vad gäller att möta människor som av olika orsaker behöver hjälp att hitta rätt i tillvaron.


Min bakgrund är socionom, och jag har arbetat i över tjugo år som kurator och samtalsterapeut, bland annat inom rehabilitering av neurologiska skador och sjukdomar, däribland MS (multipel skleros). Jag har där mött människor som av olika anledningar befinner sig i kris, det kan handla om att livet stannat upp och förändrats i grunden efter en allvarlig skada eller sjukdom. Man behöver då ofta få stöd och vägledning att landa och hitta rätt i sina förändrade livssituation, genom att sätta ord på sina känslor och hitta nya strategier i tillvaron. Jag är även certifierad filosofisk rådgivare vilket innebär att den existentiella psykoterapin ligger nära mitt hjärta.Utbildningar i urval


2022               Grundkurs i EFT, Emotional Focused Therapy for couples (Externship)


2012-2016     Schematerapi modul A-B-C-D, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi


2009-2012     Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i KBT, Steg 2, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi


2008-2009    Certifierad filosofisk rådgivare, APPA (American Philosophical Practitioners Association),


2002-2003    Grundutbildning i KBT, Steg 1, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi


1990-1994     Socionomutbildning, Stockholms Universitet