KBT & Schematerapi

KBT & Schematerapi

KBT


Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en terapiform som fokuserar på ”här, nu och framåt”.


Historien är viktig för att förstå uppkomsten till symtomen/problemen, men enbart insikt räcker inte. Det handlar om att börja ifrågasätta invanda mönster i tanke, känsla och beteende och därefter pröva att ersätta dem med nya, mer välfungerande.


Vi gör tillsammans en noggrann kartläggning och undersöker vad som har lett fram till den aktuella situationen, och vi arbetar med att i praktiken få in nya sätt att tänka och handla. Vi använder oss av beteendeexperiment och exponeringsövningar när det exempelvis handlar om att möta rädslor, utmana fobier och känna mindre begränsning i tillvaron. Vid depression kan beteendeaktivering vara en viktig del av arbetet. Vi har en gemensam målbild och utvärderar kontinuerligt, ”är vi på rätt väg?”.


Hemuppgifter är en viktig del i behandlingen eftersom nya sätt att tänka och agera måste få prövas i det verkliga livet utanför terapirummet för att därefter reflekteras tillsammans kring: ”hur blev det här, vilka reaktioner fick jag av min omgivning, och hur kändes det?”. Vi kan arbeta med visualiseringsövningar och rollspel när det handlar om att hitta en känsla eller minne som behöver komma upp till ytan och bearbetas.


Man kan se terapin som ett samarbetsprojekt mellan terapeut och patient, där relationen är viktig för att kunna öka insikt och genomdriva förändringar. Du som patient är expert på ditt liv och ditt fungerande medan jag bidrar med min kunskap och erfarenhet.Schematerapi


Schematerapi är en vidareutveckling av KBT som är inriktad mot mer långvariga och utdragna problem.


Det kan kännas som att man kämpat hela livet med sina invanda negativa mönster utan att lyckas bryta dem, de kan upplevas som en del av ens person - det enda man känner till. Kanske fastnar du i destruktiva relationer som färgas av svartsjuka, eller drivs du av en rädsla att bli avvisad och övergiven? Det kan handla om känslor av skam och värdelöshet som hindrar dig från att leva det liv du önskar och gör det svårt för dig att lyckas etablera ömsesidiga och kärleksfulla nära relationer.


Tillsammans jobbar vi med att försöka förstå ursprunget - vad är det för grundläggande känslomässiga behov som inte blivit tillräckligt mötta och tillgodosedda i historien? Vi jobbar aktivt i terapirummet med att försöka förstå, möta och läka de känslomässiga såren, och bättre hantera de olika sidorna man fastnat i.


Vi uppmärksammar strategierna man kan använda sig av för att hantera sin verklighet och undersöker hur väl de fungerar idag och vad som behövs för att få sina känslomässiga behov bättre tillgodosedda.


Grunden för all framgångsrik psykoterapi är en trygg, öppen och förtroendefull relation mellan patient och terapeut. I schematerapi behövs det dessutom oftast lite längre tid än i traditionell KBT för att åstadkomma hållbara förändringar.