Samarbete & Föreläsningar

Samarbetspartners


Förutom att ta emot privatpatienter  samarbetar  jag med andra uppdragsgivare såsom:


• Arbetsgivare

• Företagshälsovård

• Husläkarmottagningar

• Försäkringsbolag

• Läkemedelsföretag

• Karolinska SjukhusetFöreläsningar


• Jag föreläser inom området KBT och har specialistkunskap när det gäller coping och krishantering för patienter med multipel skleros (MS).


• Jag har de senaste åren hållit föreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö på uppdrag av läkemedelsföretag.


• Jag har även samarbete med  neurologkliniken på Karolinska Sjukhuset där jag ger föreläsningar i KBT och håller samtalsgrupper för patienter med MS.